team coaching

Team coaching, het lijkt wellicht tijdrovend, maar er valt enorm veel voordeel mee te behalen. Bij team coaching wordt vooral gekeken hoe – in samenwerkingsverband – de beste resultaten behaald kunnen worden. Het succes van een organisatie wordt namelijk vooral bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Met team coaching helpt senthis de dynamiek van het team te verbeteren. Er wordt uiteraard ook gekeken naar het individueel functioneren van de teamleden.

Er zijn verschillende soorten coaching trainingen. Er kan een bescheiden handje worden uitgestoken, of intensief een team begeleiden naar grensverleggend inzicht. Voor beide trainingen beginnen we altijd bij het startpunt: we stellen vast in welk stadium het team nu zit en waar je het team naar wil opschakelen.

Senthis maakt gebruik van het model van Lencioni. Dit model is opgebouwd als een piramide en het voornaamste kenmerk hiervan is dat eerst het onderliggende niveau volledig ingevuld en geborgd moet zijn. Pas dan kan er aan een volgende fase gewerkt worden.


De voordelen van team coaching

  • verhogen van wederzijds begrip tussen teamleden
  • emotionele veiligheid en respect op de werkvloer
  • heldere focus op teamdoelen en meer “eigenaarschap”
  • afspraken vanuit intrinsieke motivatie
  • effectiever vergaderen
  • verhoging van het werkplezier
  • verbetering van de teamprestaties

Individuele of
gezamenlijke coaching

1-op-1 coaching sessie

tarief: €175,00 per sessie

Bij gezamenlijke coaching is het plan op maat geschreven voor jouw team

 

Teambootcamp

driedaags weekend

tarief: €2495,00

Willen jullie meedoen aan een intensief- en interactief programma? Een teambootcamp is een driedaags programma onder professionele begeleiding van een relatiedeskundige. Senthis werkt dan samen met andere professionals die als gastspreker op deze dagen hun expertise delen.

heb jij nog een vraag
over team coaching?

relatie

De missie van Senthis is om meer liefde de wereld in brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat als jij een gezonde, liefdevolle en gebalanceerde relatie hebt met jezelf en jouw partner, dat dit invloed heeft op je omgeving.

familie

Binnen een liefdesrelatie creëert je dagelijkse leven impact op je kinderen. Elke ouder wil dat zijn kind gelukkig is, en dat geluk begint bij jezelf. Voorbeeldgedrag brengen we over van generatie op generatie.